Thiết kế

CHUYÊN VIÊN PHOTOSHOP

– Thử việc: 31,050,000 VND + KPI

– Nhân viên chính thức: 35,650,000 VND + KPI

– Thời gian làm