Trợ lý

Chuyên Viên Trợ Lý

Thử việc: 23,000,000 VND + KPI.

Nhân viên chính thức: 34,500,000 VND + KPI.

Thời gian làm việc: 12:00 –