Team Building AE 888 – Hoạt động liên hoan, trò chơi hàng tháng

Mỗi tháng công ty tổ chức tiệc liên hoan. Tiệc sinh nhật cho những thành viên có sinh nhât trong mỗi tháng.

Tổ chức những trò chơi , bốc thăm, giao lưu văn nghệ hát cho nhau nghe… và nhiều trò chơi vô cùng hấp dẫn khác.

Hình Ảnh Hoạt Động Team Building của AE888

team-ae888 team-ae888-1