Việc làm nhận sự là gì? Các thông tin chi tiết về việc làm nhân sự 2022!

Việc làm nhân sự là một trong những vị trí quan trọng nhất trong một tổ chức. Một bản mô tả công việc nhân sự rõ ràng và chi tiết sẽ giúp ứng viên xác định các nhiệm vụ cần hoàn thành, hiểu rõ năng lực của bản thân và xác định hướng nghề nghiệp để ứng tuyển.

Hãy cùng Tuyendungae888.com tìm hiểu thêm về các mô tả công việc nhân sự đầy đủ và cập nhật cho năm 2022.

Việc làm nhân sự là gì?

Yếu tố con người luôn là trọng tâm của việc xây dựng thương hiệu doanh nghiệp. Tuyển dụng là vấn đề chọn ra tài năng từ hàng trăm ứng viên.
Bộ phận nhân sự là bộ phận chịu trách nhiệm tuyển chọn ứng viên và các công việc khác liên quan trực tiếp đến người lao động. Trong tiếng Anh, vị trí này được gọi là Giám đốc Nhân sự (HR) Executive.
Hiện nghề này đang nhận được sự quan tâm và tìm hiểu của rất nhiều bạn trẻ. Công việc là từ giai đoạn quản lý đến giai đoạn đào tạo tuyển dụng.
Theo yêu cầu cụ thể của từng vị trí trong doanh nghiệp, nhân sự nhân sự sẽ có những mục tiêu và định hướng khác nhau.

Thị trường tuyển dụng các vị trí nhân sự tại Việt Nam?

Nhân sự không phải là một bộ phận mang lại doanh thu trực tiếp cho doanh nghiệp, mà là một bộ phận cấu thành của tổ chức.
Họ đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo và phát triển nhân viên, là nguồn lực quan trọng nhất của công ty.
Họ phải đảm bảo hiệu quả và năng suất công việc, giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến người lao động. Từ đó, doanh nghiệp trở nên có tổ chức, có cấu trúc, năng động và đạt được các mục tiêu kinh doanh.
nhân sự
Nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo và phát triển nhân viên

Khi một công ty có nhu cầu mở rộng, hoặc thay đổi kế hoạch phát triển, nhân sự nguồn nhân lực sẽ giúp công ty ứng phó với những thay đổi, giải quyết nhu cầu tuyển dụng một cách hiệu quả, chất lượng cao, giúp công ty cạnh tranh trên thị trường.

6 Các hoạt động chính liên quan đến nhân viên mà bộ phận nhân sự phải đảm bảo cho doanh nghiệp.
 • Tuyển dụng.
 • Đảm bảo môi trường làm việc tốt cho nhân viên.
 • Mối quan hệ kinh doanh với nhân viên.
 • Chính sách Lương và Phúc lợi.
 • Huấn luyện nhân viên.
 • Thực thi pháp luật lao động.

Doanh nghiệp có nhân viên xuất sắc sẽ dễ dàng phát triển vì tài năng của họ.

Vì vậy, các công việc nhân sự thu hút nhiều người vì mức lương ổn định và con đường sự nghiệp rõ ràng, khiến họ có tính cạnh tranh cực cao.

Mô tả công việc nhân sự cơ bản bao gồm những gì?

1. Mô tả công việc nhân sự nhân sự chung

Cho dù họ có thể làm việc một mình hoặc cùng với các đồng nghiệp khác trong bộ phận điều hành để thực hiện các nhiệm vụ tùy thuộc vào quy mô và cơ cấu của doanh nghiệp, nhân viên nhân sự vẫn có những nhiệm vụ cơ bản sau:.

Lên kế hoạch tuyển dụng hoặc đào tạo

 • Phân tích nhu cầu tuyển dụng và xây dựng kế hoạch tuyển dụng phù hợp.
 • Thực hiện kế hoạch tuyển dụng với các bộ phận khác.
 • Định hướng văn hóa nhân viên mới, tư vấn đào tạo và phát triển nguồn lực.
 • Cập nhật các chương trình đào tạo, mở rộng sân chơi, tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm tạo ra môi trường làm việc hiệu quả và hạn chế rủi ro xung đột.
nhân sự tuyển dụng
Nhân sự thực hiện kế hoạch tuyển dụng với các bộ phận khác

Quản trị nhân sự

 • Quản lý hồ sơ nhân sự và đề xuất các chính sách đãi ngộ, phúc lợi.
 • Hỗ trợ nhân viên và giải quyết các vấn đề, phàn nàn thường gặp.
 • Quản lý hiệu suất của nhân viên.
 • Hiệu suất của nhân viên được đánh giá hàng quý hoặc hàng năm.
 • Đảm bảo rằng tất cả nhân viên của công ty tuân thủ các quy định về an toàn lao động và các chính sách nội bộ.

2. Mô tả công việc của nhân viên nhà máy

Bản mô tả công việc của Nhân viên Nhân sự Nhà máy có các trách nhiệm chính sau:

Lập kế hoạch và thực hiện tuyển dụng nhân viên

 • Làm việc với các phòng ban, bộ phận để xây dựng các yêu cầu tuyển dụng cho các nhà máy.
 • Hợp tác với nhân viên để xây dựng kế hoạch tuyển dụng và tìm ra phương pháp đăng tuyển hiệu quả.
 • Đăng ký tuyển dụng.
 • Tiếp nhận hồ sơ và sàng lọc các ứng viên đạt yêu cầu để tuyển dụng.
 • Xây dựng kế hoạch phỏng vấn với các trưởng bộ phận để chọn ra những ứng viên đạt yêu cầu.
 • Gửi email xác nhận cho các ứng viên thành công.
 • Soạn thảo hợp đồng lao động. Hướng dẫn nhân viên mới thông qua các quy định, lương thưởng và chính sách của công ty.
 • Lập báo cáo đánh giá tuyển dụng.

Đảm bảo môi trường làm việc cho nhân viên

 • Tích hợp nhu cầu đào tạo của nhân viên trong khu vực nhà máy.
 • Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với mọi đối tượng lao động.
 • Thực hiện các chương trình đào tạo và theo dõi tiến độ.
 • Lập báo cáo đánh giá kết quả đào tạo.
  Phối hợp với bộ phận tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên.

Quan hệ với nhân viên

 • Tập hợp hoặc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đóng bảo hiểm cho người lao động. Đảm bảo người lao động tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định.
 • Cập nhật dữ liệu tăng, giảm bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) vào hệ thống quản lý và đối chiếu với các cơ quan liên quan.
 • Chính sách bồi thường và phạt khi xử lý vi phạm quy định và hợp đồng.
quan hệ với nhân viên
Nhân sự đảm bảo người lao động tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định

Thông báo về Lương và Phúc lợi

 • Tổng hợp giờ / ngày làm việc, tính lương, thưởng, phụ cấp, chuyển phòng kế toán thẩm tra và thanh toán.
 • Cập nhật các thay đổi tăng / giảm lương của nhân viên.
 • Cập nhật các điều chỉnh lương, thưởng và các chính sách phúc lợi khác.
 • Quỹ lương, thưởng được lập kế hoạch hàng quý / năm.

Thực thi luật lao động

 • Xây dựng các quy định, quy trình và kế hoạch hành động về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.
 • Cung cấp cho người lao động các thiết bị an toàn và bảo hộ. Toàn bộ hướng dẫn phân phối và sử dụng.
 • Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.
 • Nghỉ theo hợp đồng và luật lao động. Quản lý nhân viên nghỉ việc (tiếp nhận và lưu trữ yêu cầu nghỉ phép).
 • Quản lý yêu cầu nghỉ việc của nhân viên.

Đào tạo và phát triển nội bộ

 • Làm việc với các bộ phận liên quan hoặc trưởng bộ phận để đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.
 • Hướng dẫn và thúc đẩy tất cả các bộ phận trong nhà máy thực hiện đánh giá đúng thời hạn.
 • Thu thập thông tin về những thiếu sót, tổng hợp những sai sót để đào tạo, huấn luyện nhân viên trong tổ chức.
 • Theo yêu cầu của trưởng bộ phận sẽ thông báo quyết định điều động, phân công lao động, sa thải và thực hiện các thủ tục liên quan.

Các vị trí khác

 • Lập báo cáo về những thay đổi nhân sự hoặc những thay đổi bất thường.
 • Cập nhật và lưu trữ hồ sơ nhân viên theo yêu cầu.
 • Giải đáp các thắc mắc và khiếu nại về chính sách, tiền lương và phúc lợi của nhân viên.

3. Mô tả công việc quản lý nhân sự hoặc giám đốc nhân sự

Giám đốc nhân sự hay quản lý nhân sự là người tìm kiếm và sử dụng nguồn nhân lực để giúp doanh nghiệp phát triển hiệu quả. Vậy công việc cụ thể của một giám đốc nhân sự là gì, hãy cùng Tuyendungae888.com tìm hiểu nhé.

Quản lý hồ sơ

 • Nguồn nhân lực là chìa khóa để nắm vững mọi thông tin, lưu trữ và quản lý hồ sơ nhân viên, cả nhân viên hiện tại và nhân viên cũ.
 • Ngoài ra, hồ sơ của các ứng viên cũng được Nhân sự lưu trữ như những hồ sơ tuyển dụng cần thiết.

Lập kế hoạch phân phối tiền lương và tiền thưởng kịp thời

 • Hàng tháng phòng nhân sự cần tổng hợp giờ công, ngày công của nhân viên để có cơ sở tính lương, thưởng.
 • Họ có thể tóm tắt từ sách hoặc bộ đếm thời gian, đặc biệt là về các kỳ nghỉ, thời gian nghỉ không lương, đi muộn, làm thêm giờ.
 • Từ đó, HR xây dựng kế hoạch tăng lương hàng năm phù hợp, chính sách khen thưởng hợp lý cho những nhân viên có thâm niên hoặc đạt thành tích tốt trong công việc.
 • Sau khi có đầy đủ báo cáo lương thưởng sẽ được chuyển đến bộ phận tính lương vào đúng ngày quy định.

Đánh giá hiệu suất và thái độ của nhân viên

 • Quản lý nhân sự đánh giá năng lực và thái độ làm việc của nhân viên dựa trên các báo cáo từ cấp quản lý trực tiếp của nhân viên. Nếu có khiếu nại, nhân viên phải đảm bảo giải quyết một cách thân thiện.
 • Đồng thời, những nhân viên vi phạm quy định hoặc không đạt yêu cầu về năng lực sẽ bị phạt hoặc đuổi khỏi công ty.

Tuyển dụng

 • Bộ phận Nhân sự tiếp nhận các đề xuất tuyển dụng từ các trưởng bộ phận khác và sau đó lên kế hoạch về số lượng và chất lượng để tìm kiếm và sử dụng các ứng viên.
 • Sau khi tổng hợp thông tin, mục tiêu, trách nhiệm của từng vị trí và biên soạn bản mô tả công việc phù hợp, Phòng Nhân sự sẽ đăng tin tuyển dụng trên một nền tảng tuyển dụng uy tín.
 • Sau khi có được các hồ sơ, bộ phận nhân sự tiến hành sàng lọc và lựa chọn các ứng viên tiềm năng để phỏng vấn. Cuối cùng, nếu phỏng vấn thành công, bộ phận nhân sự sẽ gửi email xác nhận và hướng dẫn công ty ký hợp đồng và thông báo cho người lao động bắt đầu thời gian thử việc.

Đào tạo và huấn luyện nhân sự

 • Nhân sự có thể linh hoạt, tổ chức các hoạt động đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn cho nhân viên mới, hiểu văn hóa công ty, nắm rõ quy trình làm việc cơ bản.
 • Đối với nhân viên cũ, có thể nâng cao kỹ năng và chuẩn bị cho họ phát triển hơn nữa trong tương lai thông qua các khóa học như làm giàu kiến ​​thức chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển kỹ năng và tư duy.
đào tạo huân luyện nhân sự

Đào tạo và huấn luyện nhân sự

Yêu cầu đối với công việc nhân sự

 • Lấy bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ về quản trị kinh doanh, quản lý nhân sự hoặc quản lý điều hành.
 • Ưu tiên kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng đến 1 năm ở vị trí tương đương.
 • Kỹ năng vi tính và sử dụng máy tính thành thạo.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý nhân sự như HRIS hoặc HRMs.
 • Tìm hiểu về luật lao động.
 • Có kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm và giao tiếp tốt.
 • Có kỹ năng quản lý thời gian.
 • Có con mắt logic và lựa chọn ứng viên hiệu quả.
 • Giỏi ngoại ngữ là một lợi thế.
 • Thái độ làm việc tập trung, tích cực và có trách nhiệm.
 • Chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn và chịu được áp lực cao trong công việc.

Lương và phúc lợi

 • Trên thị trường, mức lương của nhân sự khá cao. Trung bình lương của một nhân viên cơ bản dao động từ 7 đến 10 triệu đồng / tháng. Dựa trên các mức khác nhau sẽ có thu nhập khác nhau.
 • Mức lương bình quân của người quản lý nhân sự là 12-15 triệu đồng / tháng.
 • Giám đốc Nhân sự có thể kiếm tới 100 triệu đồng mỗi tháng.

Một số câu hỏi phỏng vấn công việc nhân sự phổ biến

 • Để lọt vào vòng trong, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cẩn thận. Bạn có thể tham khảo một số câu hỏi phỏng vấn nhân sự dưới đây để chuẩn bị những thông điệp rõ ràng nhằm thuyết phục người phỏng vấn.
 • Hãy giới thiệu bản thân và nói về những trải nghiệm khiến bạn trở nên mạnh mẽ và những thất bại đã giúp bạn học hỏi như thế nào?
 • Tại sao bạn nghĩ bạn phù hợp với ngành nhân sự?
 • Bạn có biết ngành nhân sự là gì không? Các nhiệm vụ chính của HR là gì?
 • Bạn có biết cơ cấu nhân sự của công ty này không?
 • Bạn có hiểu luật lao động không? Liệt kê một vài điểm chính khi chấm dứt hợp đồng với một nhân viên sắp nghỉ việc.
 • Mô tả lợi ích. Đây có phải là chìa khóa để quản lý nguồn nhân lực và giữ chân nhân tài tốt nhất?
 • Các tiêu chí quan trọng để đánh giá nhân sự.
 • Điều gì tạo nên một nhân viên nhân sự thành công?
 • Nói về các tình huống trong quá khứ và chứng tỏ rằng bạn là người giỏi giải quyết vấn đề và xung đột.
 • Phần mềm hỗ trợ quản lý là gì? Bạn biết bao nhiêu về chúng?
 • Định hướng nghề nghiệp của bạn là gì? Bạn có nghĩ rằng bạn có những gì cần thiết để tiến về phía trước về cơ hội và các tiêu chuẩn của công ty không?
phỏng vấn nhân sự
Những câu hỏi cần lưu ý khi phỏng vấn nhân sự

Kết luận chung

 • Nhân sự là một ngành có nhiều triển vọng trong những năm gần đây. Năm 2022, có những thay đổi tích cực trong ngành nhân sự, nhưng vẫn còn điều gì đó cốt lõi và nền tảng của ngành mà Tuyendunae888.com chia sẻ với bạn qua bài viết này.
 • Chúng tôi hy vọng bảng mô tả công việc nhân sự trên đây đã giúp bạn cập nhật đầy đủ và có thêm thông tin để thăng tiến trong sự nghiệp của mình.